MediConnect

Btw-vrijstelling bij regionale personeelsuitwisseling tussen zorgsectoren blijft onmogelijk 

Het is demissionair minister Helder niet gelukt om btw-vrije uitwisseling van personeel te regelen in de zorg. De btw-heffing is een van de grootste knelpunten bij het samenwerken tussen verschillende zorgorganisaties en de invulling van het ‘regionaal werkgeverschap’.

 

 

Om btw-vrije uitwisseling van personeel mogelijk te maken, is minister Helder in gesprek gegaan met het ministerie van Financiën. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een beleidsbesluit, maar hierin staan geen nieuwe zaken. Het is slechts een verduidelijking van wat al mogelijk was.

Zzp-opmars stoppen

Samenwerkende zorgorganisaties in Zuidoost Brabant en Limburg wilden in 2020 in strijd tegen de zzp-opmars invulling geven aan het regionaal werkgeverschap, en zo zelf onderling personeel uitwisselen. De zorgorganisaties merkten dat zzp’ers zoeken naar een betere werk-privébalans en op verschillende plekken willen werken op het moment dat het hen uitkomt. Invulling geven aan dit regionale werkgeverschap, dat ook in het overheidsprogramma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg (TAZ) omschreven wordt als een belangrijke manier om personeelstekorten tegen te gaan in de zorg, lukte niet omdat de zorgorganisaties stellen dat ze tegen de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de btw-heffing op personeel aanliepen.

Benadeling zzp’ers

Uit een voorlichtingsbijeenkomst met de ACM over regionaal werkgeverschap blijkt dat samenwerkingsafspraken tussen werkgevers, waarbij zzp’ers worden benadeeld, in beginsel niet zijn toegestaan. Er is veel ruimte voor initiatieven waarbij werkgevers samenwerken om werknemers flexibeler in te zetten, zegt de ACM. Maar dat mag ook niet ten koste gaan van de positie van zorgmedewerkers.

Alleen intramuraal

Het btw-vrij uitlenen van personeel is alleen mogelijk voor zorgpersoneel dat wordt ingezet ‘in het kader van het verzorgen en het verplegen van in een inrichting opgenomen personen’. Personeel in loondienst van bijvoorbeeld een ziekenhuis kan btw-vrij bij andere ziekenhuizen werken als die ziekenhuizen meedoen aan regionaal werkgeverschap. Een verpleegkundige uit het ziekenhuis mag niet btw-vrij in de thuiszorg werken, want de thuiszorg is geen intramurale setting.

Onbekend

Deze mogelijkheden zijn niet nieuw, maar volgens programmamanager Robert Vossen van werkgeversorganisatie deRotterdamseZorg en initiatiefnemer van WorkFlow zijn de regels nog lang niet bij alle zorgaanbieders bekend, terwijl de voordelen groot zijn. “Ziekenhuispersoneel krijgt zo een afwisselende baan, een betere balans tussen privé en werk en werkgevers hebben een grotere personeelspool om uit te vissen bij ziekte of vakantie.”

Verschillende invulling

Werkgevers vullen het regionale werkgeverschap verschillend in. Bij WorkFlow blijft personeel nog voor 50 procent bij de oorspronkelijke werkgever werken. Bij Flexpertise Zorg uit Apeldoorn bijvoorbeeld, geldt deze verplichting niet. De Rotterdamse ziekenhuizen hebben volgens Vossen voor deze invulling gekozen vanwege ‘goed werkgeverschap’. “Werkgevers blijven zo goed in contact met de eigen medewerkers.”

Mal voor regionaal werkgeverschap

Volgens HR-manager bij vvt-organisatie Vitalis uit Zuidoost Brabant, Jeroen Swanen, brengt het beleidsbesluit helderheid en duidelijkheid, maar ‘helaas’ geen nieuwe mogelijkheden voor de sector. Swanen is initiatiefnemer van de coöperatie Flexibele Arbeidsinzet In de Regio (FAIR). FAIR is een platform voor zzp’ers die zonder tussenkomst van detacheerders voor verschillende Brabantse zorgorganisaties werken. Achterliggend idee bij FAIR is het alvast opzetten van een mal, waardoor het regionaal uitwisselen van personeel zonder btw-heffing direct mogelijk zou zijn, zodra die mogelijkheid er is. Dat lijkt nu dus niet te gebeuren. Swanen: “Zzp’ers in de zorg zijn vrijgesteld van btw-heffing, maar als zorgorganisaties zich willen verenigen en personeel in loondienst aan elkaar willen uitlenen, moeten ze 21 procent btw betalen. Daarmee is het meteen onbetaalbaar. Het construct van het regionaal werkgeverschap is daardoor voor ons meteen ook niet levensvatbaar.”

 

Bron: Zorgvisie.nl