MediConnect

Detacheringsbureaus floreren door einde moratorium wet DBA 

Zorgorganisaties trekken onder druk van de Belastingdienst de teugels aan voor zzp’ers. Ze proberen zzp’ers over te halen in loondienst te gaan, en als dat niet lukt, sporen sommige zorgorganisaties zzp’ers aan via een detacheerder te werken. Toch betekent werken via een detacheerder niet dat de schijnzelfstandigheid weg is, stelt de Belastingdienst.

 

 

De Belastingdienst bereidt zich voor op het einde van het moratorium van de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) op 1 januari 2025 door te toetsen of er sprake is van een fictief dienstverband. Na 1 januari 2025 kan de Belastingdienst correctieverplichtingen, naheffingsaanslagen en boetes opleggen. Belastinginspecteurs hebben werkbezoeken afgelegd bij verschillende umc’s, ggz- en gehandicaptenzorgorganisaties.

Zorgorganisaties willen daarom voor het einde van het jaar zo goed mogelijk voldoen aan de wetgeving. Dat leidt tot maatregelen voor zzp’ers met ‘individuele overeenkomsten’.

Toename inschrijvingen

Bij het LUMC worden alle zzp’ers voortaan via een ‘tussenkomstbureau’ ingehuurd, bevestigt de woordvoerder van het academisch ziekenhuis uit Leiden. Een van de grootste detacheerders in de zorg, TMI, spreekt van een toename van het aantal inschrijvingen als gevolg van het officiële einde van het handhavingsmoratorium op de wet DBA.

Met gezag

De Belastingdienst laat via de woordvoerder van het ministerie van Financiën weten dat het inhuren van zzp’ers via een detacheerder niets verandert aan het onderliggende vraagstuk, namelijk of er sprake is van schijnzelfstandigheid. Belastinginspecteurs kijken niet alleen naar het aantal opdrachtgevers, maar ook of er een arbeidsrelatie is ‘met gezag’. Met gezag wordt bedoeld: werkinhoudelijke of organisatorische sturing. Dus als een zzp’er, ook als die werkt via een detacheerder, werkinhoudelijke en organisatorische sturing krijgt, kan dat duiden op schijnzelfstandigheid.

In loondienst

Amsterdam UMC probeert zzp’ers in loondienst te krijgen. De afdeling HR probeert ze over te halen met maatwerk, maar ook door open te staan voor bijvoorbeeld afwijkende starttijden. Als dat niet lukt, worden ook hier detacheerders ingezet.

Overzicht

Amsterdam UMC is vorig jaar na overleg met de Belastinginspecteur begonnen met het maken van een overzicht van alle zzp’ers die werken in het ziekenhuis. Het gaat om zzp’ers die werken via een detacheerders en om zzp’ers die rechtstreeks worden ingehuurd. Vervolgens onderzocht Amsterdam UMC hoe die raamovereenkomsten met detacheerders en individuele overeenkomsten met zzp’ers zich verhouden tot de wet DBA.

Strakkere regels

Amsterdam UMC onderzoekt nu de mogelijkheden om nieuwe zzp’ers alleen nog maar bij het Amsterdam UMC te laten werken door zich in te schrijven via een centraal loket zodat ze werken met de juiste overeenkomst die ook is goedgekeurd door de Belastingdienst. Ook wordt zeer kritisch gekeken hoe de zzp’er wordt ingezet. Is dat bij ziek en piek of is dat structureel? Brenda Hoff, plaatsvervangend directeur HR bij Amsterdam UMC: “Wij trekken de regels strakker aan.”

Geen onderscheid

Hoff benadrukt de goede verhouding met de belastinginspecteurs en het begrip voor de zorgsector, waarin volgens Hoff echt behoefte is aan een flexibele schil. De Belastingdienst zegt geen onderscheid te maken tussen de verschillende sectoren.

Directe inzet

Recent is het overleg over speciale mogelijkheden voor de inzet van zzp’ers voor de zorg, het Fiscaal kader ZZP zorg, geklapt. Volgens de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ) zijn er nu verschillende mogelijkheden. Naast loondienst en het detacheringsbureau zijn er ook nog steeds mogelijkheden voor directe inzet voor zzp’ers, maar die moeten dan wel aan bepaalde condities voldoen, zoals een maximum aantal uur bij een werkgever en voor meerdere werkgevers werken.

Maatschappen

Voor sommige zzp’ers is in loondienst gaan geen optie, maar werken via een detacheerder ook niet. Dat komt omdat ze de marges kennen van detacheringsbureaus. Ze hebben daar ethische bezwaren tegen omdat het geld niet terug de zorgsector in gaat. Andere oplossingen komen dan in beeld, zoals nieuwe platforms als Voca Zorg, regionale werkgevers-poules, maar er zijn ook bewegingen gaande richting maatschappen. Theo van Uum van BoZ: “Bij detacheringsbureaus en maatschappen is het de vraag of de zorgkosten die zorgorganisaties daardoor maken doelmatig worden ingezet.”

Nieuwe wetgeving

Naast de wet DBA staat ook de inwerkingtreding van de strenge anti-zzp Wet Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Vbar) op stapel, maar die wet is recent nog met een jaar uitgesteld naar 1 januari 2026. Voor zorgorganisaties is het einde van het moratorium van de wet DBA nu meer van belang.

 

Bron: Zorgvisie.nl