MediConnect

 

‘Dit kan echt niet’, ziekenhuisbestuurder luidt noodklok over financiën

De financiën van ziekenhuizen staan zwaar onder druk door kostenstijgingen die niet gedekt worden in de tarieven van zorgverzekeraars, vertelt Martijn Hendriks, bestuurder van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Als 2023 meevalt draait hij quitte, maar zonder water bij de wijn van zorgverzekeraars vreest hij een verlies dat oploopt tot 3 miljoen euro, waarschuwt hij. Naar verwachting wordt ook niet voldaan aan een van de leningafspraken met de bank.

Hij nodigt de verzekeraars, banken en politiek uit om hun steun te spreken. “Dit kan echt niet, ik roep dan ook de minister, de Tweede Kamer en de verzekeraars op om de ogen te openen en niet weg te kijken. Geef steun aan de sector en accepteer dat de kostenontwikkelingen van dit jaar ook nog dit jaar gecompenseerd worden.”

Lagere zorgproductie

Bij Ziekenhuis Gelderse Vallei spelen specifiek twee problemen. Aan de ene kant valt de zorgproductie lager uit dan verwacht door personeelskrapte. En de zorg die wel verleend wordt, valt steeds vaker boven het afgesproken zorgplafond van een verzekeraar uit. Die hogere productie wordt tegen een lager tarief vergoed. Onderproductie bij de andere verzekeraars wordt niet vergoed. Eerder meldde de NVZ al dat sinds de pandemie vooral bij grote verzekeraars in een regio vaker onderproductie lijkt plaats te vinden en bij kleine verzekeraars overproductie.

Samenhangend met die personeelskrapte stijgen de kosten van de inhuur van externe medewerkers, de zogeheten personeel niet in loondienst (PNIL). Dit jaar gaat het om grofweg 11 miljoen euro, zo’n 5 tot 6 miljoen boven het normale niveau bij het ziekenhuis. Vooral OK-assistenten en gespecialiseerde verpleegkundigen op de SEH en de IC worden extern ingehuurd.

Op dit moment zit Ziekenhuis Gelderse Vallei nog met een verwacht tekort van 3 miljoen euro. Daarover wordt later pas duidelijk of er een vergoeding komt van de zorgverzekeraars. Daarnaast scheelt het volgens Hendriks 2 miljoen euro dat de productie die het ziekenhuis draait terechtkomt bij verzekeraars waar het zorgplafond al is overschreden.

Knellende zorgcontracten

De ziekenhuizen willen met zorgverzekeraars de discussie voeren over de knellende zorgcontracten, maar krijgen geen gehoor van de zorginkopers. “Aan Zorgverzekeraars Nederland en de individuele verzekeraars: houd nou eens op met het weglopen van de fair share-discussie. Betaal de eerlijke prijs voor de mensgerichte zorg die onze zorgverleners dagelijks leveren aan jullie verzekerden”, aldus Hendriks.

De ziekenhuisbestuurder benadrukt ook naar de eigen interne processen te kijken om ze efficiënter te maken. Met een externe partij is gekeken waar het ziekenhuis nog op kan bezuinigen in bijvoorbeeld werkwijze of inkoop. Van reductie van personeel is geen sprake. “Maar we kijken wel naar hoe de personeel werkt en hoe we dat efficiënt kunnen inzetten.” Hiermee is uiteindelijke 5,4 miljoen euro aan kostenbesparingen mogelijk, maar het bleek ook dat dit vooral veel kleine aanpassingen zijn. Deels is het programma ingestoken op het verhogen van inkomsten met andere opbrengsten, zoals eerstelijnsdiagnostiek of geneesmiddelenuitgifte bij de apotheek, vertelt Hendriks.

Transformatieplannen

“De financiële problemen zorgen ervoor dat investeringen onzeker worden.” Ook aanvragen voor transformatieplannen binnen het Integraal Zorgakkoord zijn een doorn in het oog, vertelt Hendriks. “Ik heb er last van dat de ene zorgverzekeraar ja kan zeggen, maar als de andere nee zegt, dat ik niets krijg. Ook voor plannen die doorliepen uit 2022, waar nog eens kritische vragen over gesteld worden. Alleen succesvolle transformaties worden vergoed, maar niet elke transformatie is succesvol.”

Voorbeelden van plannen zijn de integratie van de SEH en de huisartsenpost bij een acuutplein en Gelderse Vallei kijkt ook naar zorgcoördinatie na triage, dat een forse inzet vergt omdat regiopartners erbij betrokken worden. “En het is gewoon heel lastig om zo’n project erdoor te krijgen bij zorgverzekeraars, maar je moet al die voorinvestering doen.”

 

Bron: Zorgvisie.nl