MediConnect

Uitzenden in de zorg

Bij het leiden van een zorginstelling is het belangrijk om altijd voldoende personeel te hebben om te zorgen voor de patiënten en cliënten. Dit kan soms lastig zijn, omdat er veel variabelen aanwezig zijn waarmee rekening moet worden gehouden, zoals ziekteverlof, verlof van medewerkers, pieken en nog veel meer.

Gelukkig zijn er nu oplossingen, zoals uitzenden in de zorg. MediConnect heeft daarvoor specifiek een uitzendbureau opgericht in de zorg om dit te kunnen ondervangen. Wij helpen u graag bij het zoeken, bemiddelen, begeleiden, werven en selecteren van zorgpersoneel!

Wat doet een uitzendbureau in de zorg?

Uitzenden in de zorg houdt in dat men via een uitzendbureau tijdelijk zorgprofessionals ‘uitleent’ aan een zorginstelling. Het uitzendbureau blijft de werkgever van de zorgprofessionals, maar ze werken tijdelijk bij de zorginstelling waar hij of zij uitgezonden zijn. Op deze manier kan je flexibel personeel inzetten. Dit is een ideale uitkomst wanneer u tijdelijk extra personeel nodig heeft of bijvoorbeeld bij ziekteverlof (af andere reden) van vaste medewerkers. MediConnect uitzendbureau BV hanteert de ABU CAO welke algemeen bindend is verklaard. Ook voor pay-rolling kunt u bij ons terecht tegen zeer scherpe tarieven! Hieronder kunt u de ABO CAO downloaden. 

https://www.abu.nl/cao/