MediConnect

 

Relinde Weil: ‘De vette jaren voor de zorg zijn voorbij’

Na zeven jaar St. Jansdal is Relinde Weil afgelopen voorjaar als bestuursvoorzitter van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) aangetreden. In deze aflevering van De eerste honderd dagen vertelt zij over de samenwerking met huisartsen voor het monitoringscentrum, de spreiding en concentratie van zorg en de uitdagingen in de bedrijfsvoering. “Zelfs als er in Brabant ruzie wordt gemaakt, gaat dat op een beschaafde manier.”

Relinde Weil is van huis uit bedrijfskundige. Ze was onder meer hoofd Financiën bij de NS, consultant bij McKinsey en vervulde diverse financiële en strategische functies binnen Nike Europa. In 2007 maakte Weil de overstap naar de zorg. Eerst in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg en vanaf 2016 als bestuursvoorzitter van het St. Jansdal. In het Gelderse ziekenhuis bracht ze de financiën op orde, introduceerde ze een nieuw epd en hevelde zij de zorg van de failliete IJsselmeer ziekenhuizen over. Sinds 20 maart 2023 is Relinde Weil bestuursvoorzitter van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

U hebt zowel binnen als buiten de zorg gewerkt. Wat typeert u als bestuurder?

“Grote vraagstukken vlieg ik met de consultantbril aan. Ik probeer de analyse te maken wat er echt speelt en welke interne en externe factoren invloed hebben. En ik houd niet van vast omlijnde spelregels. Zo heb ik bij de doorstart van de IJsselmeer ziekenhuizen veel discussies met collega-bestuurders gevoerd over de vraag of het oké is om een failliete boedel van een curator over te nemen met zorggeld. Sommige collega’s vonden dat niet kunnen. Ik redeneerde dat als ik betere zorg kon leveren én het ziekenhuis in Lelystad en Harderwijk overeind kon houden, dat juist goed is. Ik vlieg zaken dus op een andere manier aan dan een reguliere zorgbestuurder.”

U bent zeven jaar bestuurder geweest van het St. Jansdal. Waarom de overstap naar het JBZ?

“Na zeven jaar was het tijd voor iets nieuws. Ik zocht een groot topklinisch ziekenhuis dat in de voorhoede loopt. Daardoor kwam ik steeds bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis uit. Het is een innovatief en gemoedelijk ziekenhuis dat met andere mProve ziekenhuizen optrekt. Door de openheid om te delen, van elkaar te leren, te jatten en te plakken belanden innovaties in een stroomversnelling. Zo zet mProve via het Funxlab in op een versnelling van arbeidsbesparende technologieën.”

Hoe hebben de eerste maanden eruit gezien?

“De eerste periode was tamelijk hectisch. De twee vaste bestuurders, Marcel Visser en Piet-Hein Buiting, vertrokken vlak na elkaar. Na een half jaar interim-bestuur trad ik aan. Daardoor waren er gaten in de overdracht en heb ik zelf mijn weg moeten zoeken. De eerste periode heb ik veel gesproken met zorgprofessionals, vakgroepen, netwerkpartners, oncologische netwerken en de andere mProve ziekenhuizen en uiteraard kennisgemaakt met de stad Den Bosch. De eerste ronde van informatie ophalen is achter de rug. Nu sta ik met de voeten in de klei voor de verdiepingsslag en het oppakken van dossiers.”

Inmiddels bent u een half jaar bestuurder. Wat valt op?

“De hechte regio samenwerking, vooral met de huisartsen. Zo werken huisartsen en het JBZ gelijkwaardig en in coproductie aan het monitoringscentrum. Verder vind ik het bijzonder hoe diep de strategie van positieve gezondheid in DNA van het ziekenhuis zit. Passende zorg is allang geen discussie meer; de neuzen staan dezelfde richting op. De cultuur en constructieve sfeer vallen ook op. Zelfs als er in Brabant ruzie wordt gemaakt, gaat dat op een beschaafde manier. Tot slot zie ik dat JBZ gave dingen doet, maar daar bescheiden over is geweest. Ik kom meestal met een gezonde argwaan binnen en telkens vind ik het mooier dan verwacht.”

Hoe ziet uw agenda eruit?

“De raad van toezicht heeft geen specifieke opdracht of andere koers meegegeven. De strategie omtrent positieve gezondheid blijft onveranderd overeind. Die werd al ingevuld, maar met het Integraal Zorgakkoord (IZA) komt daar nog een schep bovenop. Zo komen er in het kader van concentratie en spreiding accentverschuivingen. Het JBZ heeft een aantal bijzondere hoog specialistische takken van sport. Met zorgprofessionals en de regio onderzoeken we de profielkeuzes en willen we de netwerksamenwerking versterken.

Ook moeten we meer op de winkel letten dan de afgelopen jaren. De financiële vette jaren in de zorg zijn voorbij. Daarom komt bedrijfsvoering hoger op de agenda te staan. Niet om meer geld te verdienen, wel om de zorg strakker te organiseren en de idioot lange wachtlijsten voor de OK terug te dringen. Dat vraagt ook een aanpassing van het beddenhuis en het vormgeven van de polikliniek van de toekomst. De verspilling uit het systeem halen, meer patiënten kunnen helpen en het leuk houden voor de zorgverlener vergt balans en voorop lopen met innovatieve ontwikkelingen.”

 

Bron: Zorgvisie.nl