MediConnect

 

Zorgorganisaties houden hoge kosten externe inhuur zelf in stand

Zorgorganisaties huren nog steeds veel externe personele capaciteit in via detacheerders, zelfs als er goedkopere manieren voorhanden zijn om snel zzp’ers in te schakelen. Vooral grote zorgorganisaties blijven werken met detacheerders.

De kosten die zorgorganisaties zouden besparen door nieuwe zzp-platforms te gebruiken als FAIR, WorkFlow, de Werkgeverij, Voca Zorg, Interim GGZ en radioloog.nu, in plaats van detacheerders, lopen in de miljoenen euro’s. Volgens Voca Zorg gaat het voor ziekenhuizen al snel om een besparing van 25 procent op de post personeel niet in loondienst (PNIL). Een middelgroot ziekenhuis geeft al gauw 15 tot 20 miljoen euro uit aan PNIL. Ook in de care kan er flink bespaard worden op externe inhuur van personeel. Voca Zorg zelf rekent 2,50 euro aan zorgorganisaties per geboekt uur.

Zorgorganisaties doen het zelf

Dat terwijl sommige zorgorganisaties steeds meer geld kwijt zijn aan de inhuur van externen. Wervingsbureaus en intermediairs werken met verborgen en torenhoge vergoedingen en ‘transferkosten’. Dat deze tussenpersonen nog altijd bestaan en floreren, heeft volgens nieuwe zzp-platforms te maken met het gedrag van zorgorganisaties zelf. Zo stelt Koos van Brecht van zzp-platform Voca Zorg dat zorgorganisaties zelf ook voedingsbodem geven aan bedrijven die op intermediaire basis capaciteit leveren in de zorg. “Ze doen het voor een groot deel zelf.”

Dat komt volgens Jeroen Swanen van de samenwerkingscoöperatie Flexibele Arbeidsinzet In de Regio (FAIR) doordat de kosten voor de inhuur van zzp’ers niet gevoeld worden door de afdelingen en mensen die de PNIL regelen. “Op bestuurlijk niveau is het een logische en snel gezette stap om je aan te sluiten bij FAIR of een soortgelijke organisatie, maar het blijkt tijd te kosten voordat zo’n idee ook bij alle betreffende afdelingen is geland.”

Makkelijker voor HR

Ron Veerkamp van Voca Zorg noemt nog een reden waarom zorgorganisaties maar blijven werken met tussenpersonen bij de inhuur van extern personeel, ook al zijn er alternatieven, en dat is de kwaliteit van zorgmanagement. “Werken met een detacheerder is makkelijk voor afdelingen als HR en inkoop. De administratieve last van het inhuren kan geheel uitbesteed worden, maar bij ons wordt deze administratieve last overbodig gemaakt. Bovendien stellen detacheerders, in tegenstelling tot echte, goede zzp’ers, geen moeilijke vragen. Echte zzp’ers weten wat ze willen en kunnen en daar moet je wel mee om kunnen gaan.”

Zzp-platform als norm

Bij nieuwe zzp-platforms zijn meer dan duizend zzp’ers aangesloten. Dat is op een totaal van ongeveer tweehonderdduizend zpp’ers die in de zorg werken een schijntje, maar de groep groeit elke dag. De Belastingdienst kijkt met veel interesse naar de werking van deze nieuwe zzp-platforms en wijst de opzet, werking en inrichting ervan niet op voorhand af. De zzp-platforms hopen dat zij als norm kunnen gaan dienen voor zorgorganisaties. Dat zou een gamechanger zijn voor deze platforms en voor de kosten van personele inhuur in de Nederlandse zorg.

Geld blijft in de zorg

De aangesloten zzp’ers van deze platforms zelf zijn zich zeer bewust van de positieve gevolgen voor de zorg van directe inhuur, zonder tussenkomst van detacheerders. Het is vaak zelfs de reden dat ze overstappen en zich aansluiten bij de nieuwe platforms. “Zorggeld blijft in de zorg”, was een veelgehoorde reactie van zzp’ers bij de start van FAIR in april vorig jaar, stelt Swanen van FAIR.

Echte zzp’ers

De nieuwe platforms zijn ook een manier om de echte zzp’ers te onderscheiden van ‘schijnzelfstandigen’, de zzp’ers die werken in een verkapt dienstverband. Zij werken bijvoorbeeld al lang en uitsluitend voor een opdrachtgever en zijn helemaal niet bezig met acquisitie, facturatie of onderhandeling over hun tarieven. Dat zijn juist belangrijke punten voor zzp’ers van het nieuwe fiscale kader van de Belastingdienst, zorgbranche en het ministerie van VWS dat op 1 juli ingaat.

Terug naar loondienst

Als werken via zzp-platforms de norm wordt, zal dat volgens Voca Zorg leiden tot een forse terugstroom naar loondienst. “Wij merken dat veel zzp’ers helemaal geen ondernemer zijn en niet zitten te wachten om allerlei zaken zelf te doen”, aldus Veerkamp van Voca Zorg.

Investeren in eigen personeel

Verschillende middelgrote ziekenhuizen die afgelopen jaar in een verslechterde financiële situatie zaten, geven in een reactie aan juist minder te werken met zzp’ers en dus ook met detacheerders en meer te investeren in het eigen personeel, bijvoorbeeld met hogere loonschalen en een betere reiskostenvergoeding. “We zetten nu in op het behoud en aantrekken van personeel”, aldus een woordvoerder van HMC.

 

Bron: Zorgvisie.nl